• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zevenbeek Stad en Server Regels!

Begrippen:
- OOC -> Out of Character. Dit zijn dingen die dus buiten de Roleplay om gebeuren.
- IC > In Character. Dit zijn dingen die dus binnen de Roleplay gebeuren.
- VDM -> Vehicle Deathmatch. Zonder aanleiding mensen doodrijden.
- Deathmatch -> Zonder aanleiding mensen doodschieten.
- FailRP -> Slechte of niet kloppende roleplay waarbij iemand daadwerkelijk wordt benadeeld.

Forum & Website & Discord

Ten alle tijden dient men zich behoorlijk te gedragen op onze openbare kanalen. Dit betreft dus Discord, de website en het forum (die zich op de website bevind). 

Met behoorlijk bedoelen wij:
- Respect naar anderen
- Fatsoenlijk taalgebruik
- Niet schelden
- De juiste kanalen gebruiken voor hetgeen wat je nodig hebt
- Niet onnodig admins, developers en andere hulp kanalen aanspreken

Wij zullen werken met een 3 warns out systeem hiervoor. Na de 2de waarschuwing zul je bij de 3de waarschuwing voor bepaalde/onbepaalde tijd worden verwijderd van zowel de openbare kanalen, dan wel van de Roleplay server.

OOC in de server

Wij tolereren geen onjuist gebruik van OOC binnen de server. Dit betekent dat de /ooc functie gebruikt mag worden als je bijvoorbeeld:
- Vast zit (bijvoorbeeld in de map, in een object o.i.d.
- Binnen de roleplay als je iets niet weet (bijvoorbeeld hoe je je ID geeft)
- Binnen de roleplay als je bijvoorbeeld vroegtijdig weg moet

Verkeerd gebruik zal bestraft worden met een 3 warns out systeem. Na de 2de waarschuwing zullen wij bij een overtreding direct overgaan tot verwijdering voor een bepaalde/onbepaalde tijd.

Roleplaying an sich

Wij verwachten van de mensen die inloggen bij ons op de server, dat zij bewust kiezen voor Roleplay. Dit houdt in dat GTA achtige praktijken op andere servers, dan wel op de globale GTA Online uitgevoerd mogen worden, maar niet bij ons.

- Niet zomaar mensen doodrijden (Vehicle Deathmatch)
- Niet zomaar in het rond gaan schieten
- Je houd je aan de regels, dan wel aan de verkeersregels
- Je volgt aanwijzingen van admins op

In het forum kun je een handleiding "How to Roleplay" bekijken. Lees deze gerust eens door en neem in je op wat er staat. 

Schelden en grof taalgebruik

Ja, het kan bij je character horen dat deze scheld. Maar houd wel rekening met anderen. Bepaalde woorden zijn sociaal totaal niet verantwoord en zullen dan ook niet getolereerd worden. Respectloosheid hierin zal direct worden bestraft. Hier geldt een zero tolerance beleid.

 

Basisregels

1.1.1
Vehicle Deathmatch. Dit is ook bekend als VDM is tegen de regels van Zevenbeek. Wij verstaan onder VDM een voertuig gebruiken als wapen. Zoals bijvoorbeeld mensen overrijden (Spelers, dan wel NPC's). Het overtreden van de VDM regels zullen worden bestraft met een verwijdering en verbanning van de server. Uiteraard is een vorm van VDM wel toegestaan als dit binnen de Roleplay valt. Maar dit is een serieuze dunne lijn en zul je wel goed moeten kunnen verantwoorden om hier onder uit te komen.

1.1.2
Deathmatch. Dit is bij ons bekend als het zomaar schieten op mensen zonder enige vorm van roleplay. Je moet altijd, net zoals in het echt, iemand de kans geven om aan eventuele roleplay te kunnen voldoen. Zomaar een te korte roleplay starten met de intentie om "iemand" te kunnen vermoorden zien wij als deathmatch. En ook dit zal natuurlijk worden bestraft.

1.2.0
Mods/Trainers/Cheat Engines. Het gebruik hiervan zal resulteren in een directe verbanning zonder mogelijkheid tot herziening. Wij hebben uitgebreide logging aan staan waarbij we kunnen zien als er abnormale dingen gebeuren. Bij abnormale zaken zullen wij direct een onderzoek starten en direct maatregelen treffen.

1.3.0
Combat Logging is niet toegestaan. Onder combat logging verstaan wij dat je binnen een gaande roleplay situatie de server verlaat, bijvoorbeeld ten tijde van een gijzeling, een achtervolging, een ambulance actie of wat dan ook. Het is dan ook de bedoeling dat je bij je huis, of bij de auto garage de server verlaat. Hierdoor kom je de volgende keer ook op die locatie weer terug, en maakt het voor jezelf weer gemakkelijker.

Indien je vroegtijdig de server moet verlaten, kun je dit doen door het te melden via /ooc. Je kunt dan bijvoorbeeld melden /ooc Achtervolgende agent, sorry ik moet gauw gaan eten. Ik zal mij later melden bij het bureau.
Uiteraard verwachten we dan ook dat de Roleplay op een ander moment wordt voortgezet.

1.4.0
Binnen voicechat, of op Twitter ga je NOOIT uit je character. Dit noemen we Break Out of Character. Dit is dus niet de bedoeling. De enige reden om in voicechat uit je character te gaan, is als een admin je iets aan het vragen is. Een admin zal je altijd mee nemen naar een veilige locatie om even te babbelen zodat anderen hier geen hinder van ondervinden.

1.5.0
Er zijn 2 overheidsdiensten die niet overvallen of gegijzeld mogen worden. Dat is ambulance personeel, en de ANWB. Zij kunnen zeer eenvoudig "gelokt" worden en zijn kwetsbaar hiervoor. Zij kunnen zich ook niet weren tegen eventuele aanvallen.

1.6.0
Het is toegestaan om te vluchten voor de politie. Houd alleen wel een paar dingen in gedachten.
- Politie mag niet zomaar fouilleren. Daar moet een reden voor zijn (bijvoorbeeld bij een daadwerkelijke aanhouding)
- De Politie kan je direct zien als verdachte op het moment dat je weg rijd. De politie voertuigen zijn voorzien van ANPR apparatuur en kunnen daarom dus jouw kenteken vrijwel direct zien en vastzetten. Mocht je weg rijden en vluchten kunnen er straffen op jouw naam worden gezet en daarbij kan er ook een aanhoudings verzoek worden geplaatst. Hierbij krijg je alsnog de straf die je daarvoor verdiend hebt. In dit soort gevallen zit er geen eindtijd in hoe lang dit kan blijven staan.

1.7.0
Belachelijk rijden is niet toegestaan. In het echte leven doe je dat ook niet, dus dat zien wij als FailRP. Van jump schansen rijden, palen de grond uit rijden etc zijn wij niet van gediend. Indien je achtervolgt word, is er meer toegestaan, maar niet tot in het belachelijke. In het echt zul je ook niet de tegengestelde richting op de a10 op rijden om de politie te ontkomen aangezien dit een dodemansrit zal zijn. Gebruik hierbij je gezonde verstand. Anderen mogen hiervoor een report indienen. Wij zullen hier actief op handhaven en maatregelen treffen waar nodig. 
Ook hier geldt, een 3 warns out systeem. Na de 2de waarschuwing zul je verwijderd worden van de server.

1.8.0
Stelen van overheidsvoertuigen (Ambulance/Politie/ANWB) is tegen de regels. 
Hier staat een permanente ban op.


Roleplay regels

2.1
Ga nooit uit je karakter. Zorg er altijd voor dat jouw karakter klopt met het achtergrond verhaal van jouw karakter.

2.2
Het uitlokken van overheidsdiensten is niet toegestaan. Wij zien het als uitlokken als je steeds bij de politie voorbij rijd, steeds de ANWB belt voor niets of andere zaken die een reactie uitlokken. 
Als je dan een politieagent uitlokt, wees dan ook een vent om je te laten staande houden en roleplay dan mee.

2.3
Als gijzelnemer kun je een deel "powergamen" als je dit goed inpakt in de roleplay. Als je iemand een geweer op zijn hoofd richt, en je typt /me doet tyraps om, dan is dat geldige roleplay. Het is aan de tegenspeler dan ook dat hij daar aan voldoet. Dat betekent dat die niet opeens kan gaan slaan of kan gaan schieten of iets anders. Je moet je in dat geval dan over geven. In elk ander geval als je opeens achter iemand staat en je doet tyraps om, is geen geldige roleplay en mag ook gemeld worden. Wat dan wel de bedoeling is, is dat het "slachtoffer" een report indient. Hierbij kunnen de admins de personen aanspreken en de roleplay pauzeren om het recht te zetten.

2.4
Als je op straat ligt en je bent "knock out", dan dient er een ambulance te komen om je te helpen. Hierbij dien je de instructies van de Ambulance Broeder (of een politie agent) op te volgen. Uiteraard kun je dit zelf ook beinvloeden door op een bepaalde manier te reageren dat je onwijs last hebt van je been of iets dergelijks. Hierbij beinvloed je de roleplay en is dit ook aan te moedigen. Als je met 200 onderuit bent gegaan op een motorfiets, dan kun je natuurlijk niet alleen wat schrammen hebben. Roleplay dit dan ook mee. Laat het uitdagend zijn voor het ambulance personeel. Bijvoorbeeld: /me heeft een hartslag maar reageert verder niet. (voorbeeld natuurlijk..)

Indien je in een roleplay situatie bent neer gegaan, door bijvoorbeeld neer geslagen te worden of neer geschoten te worden, dan dien je minimaal 15 minuten van deze plek weg te blijven en ben je alles vergeten wat daarvoor gebeurde.

2.5
Twitter mag gebruikt worden voor oproepen. Let alleen op, de politie kan ook Twitter lezen. Hierbij is het dus aan te raden om code taal te gebruiken. Indien er geen codetaal gebruikt wordt mag de politie hier op handhaven en hier staande/aanhoudingen op plegen.
Naar gelang het bericht mag de politie op verdenking van de Opium wet, of de wet wapen en munitie fouilleren.

2.6
Het is niet toegestaan om tijdens een achtervolging de garage in te rijden en van auto te wisselen. Hiervoor mag de agent een report indienen en en wordt daar iets aan gedaan.


Metagaming

3.1 
Onder Metagaming verstaan we informatie gebruiken die je buiten de roleplay hebt opgedaan. Als je bijvoorbeeld met meerdere mensen in een Discord kanaal zit, mag je de vergaarde info daarvan niet gebruiken binnen de Roleplay. Dit is ten strengste verboden. Mochten er verdenkingen zijn van de staff voor metagaming, mogen hiervoor warnings uitgedeeld worden. Ook hier geldt, 3 strikes out. Dus na de 2de constatering verwijderen wij je account en ben je niet meer welkom in Zevenbeek.

New Life Rules

4.1
Als je bent overleden binnen de roleplay, herinnert jouw karakter daar niets meer van. Jouw karakter herinnert nog wel zijn vrienden en zijn baan en dat soort dingen, maar mag niet meer met het oude gebeuren bezig zijn. Zo kun je jouw moordenaar tegen komen, maar mag je daar niets mee doen. Je begint dus opnieuw. En jouw moordenaar, moet dat dus ook doen!!

Let op, dit geldt alleen als je daadwerkelijk dood verklaart bent. Doodverklaringen mogen gedaan worden door Ambulance broeders en Politie agenten. Je dient dan ook te "respawnen". 

4.2 
Een nieuw leven begint wanneer:
* Je personage is gedood. Hierbij respawn je in het ziekenhuis met een nieuw leven.
Geholpen worden door ambulance personeel na een knockout is dus geen nieuw leven.

4.3 Een nieuw leven begint niet wanneer:
- Je karakter is het slachtoffer geworden van een duidelijk geval van VDM
- Je karakter is het slachtoffer geweest van een duidelijk geval van Deathmatch

Jobs

5.1
Tijdens de dienst mogen Politieagenten, Ambulance broeders en ANWB medewerkers geen illegale activiteiten uitvoeren. Uiteraard zijn ze in hun vrije tijd vrij om te doen wat ze willen. Echter, bij illegale activiteiten of het betrappen hier op, kunnen ze hun baan verliezen. Het verliezen van hun baan is een "Koninklijke zaak".

5.2
Regels voor de politie

5.2.1
Medewerkers van de Politie moeten op Discord in het Portofoon kanaal aanwezig zijn. 

5.2.2
Op het portofoon kanaal geldt een Portofoon Protocol. Dit betekent dat ten alle tijden "onzin" en diepgaande besprekingen in een ander kanaal moeten gebeuren. Als je iets diepgaand moet bespreken kan dat ook op de besprekingskamer op het politiebureau. Als dat niet zomaar kan, doe dit dan in een ander kanaal dan het portokanaal.

5.2.3
Bij zware vergrijpen is het toegestaan dat de politie, in overleg met een Koning, een telefoon traceert of een huiszoeking doet. Hierbij is het dus mogelijk dat de politie je ten alle tijden kan vinden bij een zwaar vergrijp. Alleen in overleg met de Koning.

5.2.4
Een Politieagent mag nooit een dienstwapen of iets wat bij de dienstuitrusting hoort doorspelen, of verkopen. Hierop staat ontslag en een verbanning van de server. Eventueel in speciale situaties mag een agent zijn wapen afgeven, maar dit ligt alleen aan de roleplay. Een agent "mag" zijn leven geven voor een wapen daar het de nationale veiligheid in gevaar zou brengen als hij het wapen zou afgeven.

5.3
Bedrijfsauto's (PostNL, Taxi, ect) mogen NIET gebruikt worden voor criminele activiteiten

6. Powergaming

6.1
Het uitvoeren van Powergaming is niet toegestaan. Enkel in bepaalde gevallen waarbij je het goed roleplayed zoals in regel 2.3 zou het kunnen, maar daar dient wel goede, kwalitatieve roleplay aan vooraf te gaan. Zorg er voor dat de situaties die er zijn, ook in het "echt" kunnen gebeuren en dat de reacties en de eisen ook "echt" zijn. Zorg er voor dat de andere speler een keuze heeft. Als iemand aan jouw eisen voldoet, hoef je diegene dus niet alsnog dood te maken. 

De Eerste Kamer

7.1
De eigenaren van Zevenbeek staan 100% achter hun Eerste Kamer. Alle beslissingen vanuit de Eerste Kamer zijn definitief.

7.2
De leden van de eerste kamer zijn in eerste instantie ook RP spelers. Voor hun gelden dezelfde regels als voor andere mensen. Als uitzondering hier op, is wanneer ze bezig zijn met hun taken. Zij mogen niet zomaar teleporteren of iets dergelijks, maar dienen ook ergens heen te rijden om mensen te helpen. Heb dus geduld als er iets mis is gegaan. Een lid van de Eerste Kamer zal netjes in OOC melden dat die onderweg is.

7.3 
Indien je het niet eens bent met een beslissing kan je een stap hoger in beroep gaan. Dit kan via de website via "Burgerzaken"

Value your Life

8.1 
Je moet altijd je leven waarderen en spelen alsof gewond raken of vermoord worden echt het einde van je leven betekent waar alles van af hangt. Als iemand je benadert en je bent duidelijk in een minder sterke positie (bijvoorbeeld geen dekking hebben of de persoon heeft een wapen op je gericht en jij hebt nog geen wapen beet), zul je gehoor moeten geven aan de eisen van die persoon. Een aantal voorbeelden: 

• Je hebt een wapen in je hand en iemand benadert je van achteren en richt het wapen op je achterhoofd en zegt dat je je handen omhoog moet doen
• Je hebt je wapen in je zak en je tegenspeler heeft een wapen direct op jou gericht en zegt dat je je handen omhoog moet doen 
• Je bent chauffeur van een voertuig en iemand richt een wapen op je en zegt dat je moet uitstappen 

Dus: Ben jij in het nadeel qua positie / dekking / wapen dan zul je moeten luisteren. 


Algemene informatie

• Dit is een stad. Geen server.
• Ben je AFK? Gebruik dan het F3-menu om een animatie aan te zetten. Bijvoorbeeld het roken van een sigaret of het drinken van koffie. (let op na lange inactiviteit wordt je gekickt.)
• Ga je weg? Zeg dan dat je gaat slapen of buiten de stad gaat.
• Gedraag je zoals je in het echte leven ook zou doen. En vergeet niet dat je karakter in de stad leeft, dus het is “het echte leven” voor je karakter.
• Gebruik /me om te beschrijven wat je karakter tijdens de RP doet
• Politiebureaus, gevangenissen en de militaire basis mogen NIET BETREDEN worden, tenzij je bijvoorbeeld naar het bureau gaat om aangifte te doen of met de politie te spreken.
• Je bent verplicht je standaard kleding te veranderen als je voor het eerst in spawnt.
• Het is niet toegestaan om als burger in bepaalde overheids kleding te lopen. Bijvoorbeeld in Politie kleding, Ambulance kleding of in ANWB kleding. Hoewel dit wel in de kleding winkel verkrijgbaar is, mag dit niet gebruikt worden.
• Wil je een toets aan iemand uitleggen? Gebruik dan het woord “spier”. Bijvoorbeeld, “Gebruik de F3-spier om het menu te openen”.
• Je bent verplicht om te allen tijde je voice chat in de stad aan te hebben
• Je kunt met ` toets de afstand van je stem veranderen (bijv fluisteren hoort iemand je als diegene direct naast je staat.)
• De in-game-chat is alleen bedoeld voor algemene tweets! (gebruik hiervoor /twt)
• Als je iemand wil bereiken gebruik je je mobiele telefoon als je het nummer van die persoon hebt.
• Als je een admin nodig hebt? Kom op Discord en ga naar het wacht op hulp kanaal.
• Heb je vragen, stel ze dan op Discord. Niet in de ingame chat.
• Gebruik je telefoon voor alle in-game communicatie.
• Nep Belletjes naar overheidsdiensten is NIET TOEGESTAAN.
• Het kan zijn dat je voertuig kapot gaat, dit is af en toe te fixen door ingame /repareer te typen. Gebruik hier wel gepaste roleplay bij.
• Als je politie, ambulance, wegenwacht of een taxi belt dien je in je bericht aan te geven wat er aan de hand is. Zo gedetailleerd mogelijk. Als je alleen “kom” typt zal er niemand komen en zal je belletje worden genegeerd.
• Als er een ambulanceverpleegkundige bij je komt, gebruik dan /me om aan te geven wat er met je aan de hand is. Geef hier ook aan hoe je op de behandeling reageert en wat je lichaam doet.
• Als je een wapen bij je draagt die groter is dan wat in je zak past, ben je verplicht een tas te dragen en het pakken van je wapen te roleplayen. Bijvoorbeeld door te typen: “/me pakt een shotgun uit zijn tas”.
• Wil je een wapen testen? Gebruik dan de schietbaan op de Elgin Ave. Niet in de stad!
• De Nederlandse wet is altijd leidend tenzij anders aangegeven binnen Zevenbeek
• Als je voor wat voor reden dan ook bent verbannen, is het niet toegestaan om met een ander account de community te joinen. Denk hierbij aan het joinen van Discord op een ander account of het joinen van de server met een ander account. Hier staat een permanente ban op.


Voor hulp, informatie of gewoon gezellig kletsen bij Zevenbeek RP, kun je Discord joinen door op het bovenstaande logo te klikken.

Server Status

© 2020 Zevenbeek RP!. Alle Rechten Voorbehouden.